Internetowe Grand Prix AZS w Brydżu - Regulamin

             

grand prix brydz 1grand prix brydz 2grand prix brydz 3

 

Internetowe Otwarte Akademickie Mistrzostwa
woj. lubuskigrand prix brydz 4ego 2020


pod patronatem JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża

R E G U L A M I N

 

I. Postanowienia wstępne.

1. Turnieje są rozgrywane na platformie BBO w dniach (wtorki): 15.12.2020 r., 22.12.2020 r. i 29.12.2020 r. o godz. 20.00

2. Turnieje organizowane przez Lubuską Organizację Środowiskową AZS, Lubuski Związek Brydża Sportowego i Fundację "I Love Bridge" z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

3. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są wszyscy zawodnicy zrzeszeni w strukturach PZBS oraz członkowie AZS woj. lubuskiego.

4. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych.

6. Zawody odbywają się w formie cyklu turniejów par na zapis maksymalny lub meczowy, przemiennie, począwszy od turnieju na zapis maksymalny.

7. Każdy z wymienionych turniejów jest autonomiczny, co oznacza, że można w nim z osobna zdobywać upominki rzeczowe i jeśli można punkty klasyfikacyjne (pkl-e).

8. Turniej ma nazwę ?Internetowe Otwarte Akademickie Mistrzostwa woj. lubuskiego? i jest zakładany ok. 2 godzin przed rozpoczęciem. Para rejestruje się na platformie BBO w zakładce competive (cały jej skład musi być "online" w momencie rejestracji).

9. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego*, pozytywna weryfikacja zgłoszenia w terminie najpóźniej do dnia poprzedzającego start turnieju. Zawodnik może przystąpić do cyklu na każdym etapie rozgrywek. Zgłoszenia należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.- dodatkowa prośba o informację telefoniczną 501035558

10. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie** .

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji długofalowej

1. W cyklu prowadzona jest punktacja długofalowa.

2. Punkty do punktacji długofalowej (PDF) uczestnicy Mistrzostw zdobywają we wszystkich turniejach cyklu,
a o generalnym miejscu uczestnika decyduje ich łączna suma.

2. PDF-y zdobywane będą według następujących reguł:

  • za zwycięstwo w turnieju dwukrotność startujących par;
  • ostatnia para w turnieju otrzyma 2 pdf;
  • wszystkie pozostałe pary otrzymają punkty wynikające z proporcjonalnej obniżki;
  • czołowe pary otrzymają odpowiednio bonusy w 5-3-1 pdf.

3. Ilekroć w punkcie 2 jest mowa o zwycięzcach, to w punktacji długofalowej rozumie się przez to przydzielenie stosownej ilości PDF każdemu zawodnikowi z osobna.

4. W przypadku miejsc dzielonych w poszczególnych konkurencjach przyznaje się ilości PDF w wysokości średniej arytmetycznej, a ułamki zaokrągla się w górę do pełnych cyfr.

5. Do klasyfikacji końcowej zalicza się wszystkie wyniki z trzech turniejów.

III. Zasady gry.

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2. Liczba rozdań w turnieju - 15-20, bez kibiców. Turniej odbywa się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 8 par (16 zawodników).

3. Obowiązują wszystkie zasady na BBO, m.in.:

  • alertowanie tylko swoich odzywek przeciwnikom na priv;
  • możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 3 minut.

4. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.

5. Wyniki turniejów, długa fala oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej Lubuskiego ZBS w zakładce "Wyniki/pozostałe wyniki ".

IV. Nagrody.

1. Zwycięzcy otwartej klasyfikacji długofalowej otrzymają unikalne nagrody brydżowe, natomiast członkowie AZS otrzymają puchary za 3 pierwsze miejsca i odpowiednio tytuł Akademickiego Mistrza woj. lubuskiego, I i II wicemistrza Nagrody rzeczowe przewidziane są dla najlepszej trójki w klasyfikacji długofalowej.

2. Wszystkie turnieje objęte są patronatem JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża

V. Uwagi końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego.

2. W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony z cyklu a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS.

*Zgłoszenie do cyklu "Internetowe Otwarte Akademickie Mistrzostwa woj. Lubuskiego 2020"

Imię i Nazwisko

 

Nick BBO

 

Nr PID z Cezara ( jeśli zawodnik posiada, jeżeli nie jest zrzeszony proszę wpisać "niezrzeszony" )

 

e-mail i telefon (do użytku na potrzeby turnieju)

 

** Skład Kolegium Koleżeńskiego:

  • Zofia Miechowicz
  • Wiesław Skowron
  • Grzegorz Pogodziński

¨§??¨§??¨§??¨§??¨§??¨§??¨§??

ostatnia para w turnieju otrzyma 2 pdf

Dodatkowe informacje